Giải câu 1 bài đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 3 - sgk Toán học 3

Viết (theo mẫu):

Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số

Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số

Bài làm:

Để làm được bài tập này, các con phải biết cách đọc và viết được những chữ số có ba chữ số.

  • Đối với những câu cho sẵn chữ số, yêu cầu các con phải viết ra cách đọc của những chữ số đó
  • Đối với những câu cho sẵn cách đọc, yêu cầu các con phải viết ra được chữ số đó.

=> Để làm nhanh bài toàn, các con cần xác định chữ số hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị sau đó ghép lại với nhau.

Từ hướng dẫn trên ta có đáp án như sau:

Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số

Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021