Giải câu 4 bài luyện tập trang 133 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 133 - sgk toán lớp 3

Mẹ mua một hộp sữa hết 6700 đồng và một gói kẹo hêt 2300 đồng. Mẹ đưa cho cô bán hàng 10 000 đồng. hỏi cô bán hàng phải trả lại bao nhiêu tiền?

Bài làm:

Bài giải:

Mẹ mua sữa và kẹo hết số tiền là:

6700 + 2300 = 9000 (đồng)

Cô bán hàng trả lại mẹ số tiền là:

10000 - 9000 = 1000 (đồng)

Đáp số: 1000 đồng

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021