Giải câu 1 bài chi vi hình chữ nhật

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 87 sgk toán lớp 3

Tính chu vi hình chữ nhật có:

a) Chiều cao 10cm, chiều rộng 5cm

b) Chiều dài 2dm, chiều rộng 13cm

Bài làm:

Chu vi hình chữ nhật là

a) (10 + 5) x 2 = 30 (cm)

b) Chúng ta cần đổi độ dài về cùng đơn vị

2dm = 20cm

Do đó:

Chu vi hình chữ nhật trong câu này là: (20 + 13) x 2 = 33 x 2 = 66(cm)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021