Giải câu 2 bài gam

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 66 sgk toán lớp 3

Giải bài gam

Bài làm:

a) Qủa đu đủ cân nặng 800 g

b) Bắp cải cân nặng 600 g

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021