Giải câu 2 bài chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 71 sgk Toán lớp 3

Một lớp họ có 33 học sinh, phòng học của lớp đó chỉ có loại bàn hai chỗ ngồi. Hỏi cần có ít nhất bao nhiêu bàn học như thế?

Bài làm:

Ta có: 33 : 2 =16 (dư 11)

Số bàn có 2 học sinh ngồi là 16 bàn, còn dư 1 học sinh nên cần thêm 1 bàn nữa

Vậy số bàn cần có ít nhất là:

16 + 1=17 ( bàn)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021