Giải câu 4 bài thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 43 - sgk Toán lớp 3

Thực hành: Gấp mảnh giấy theo hình sau để được góc vuông?

Giải câu 4 bài thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke

Bài làm:

Các con lấy tờ giấy bất kì gấp đôi rồi gấp tư như hình vẽ để được góc vuông.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021