Giải sgk toán 6 tập 2: bài tập 2 trang 6

  • 1 Đánh giá

Bài 2: trang 6 sgk Toán 6 tập 2

Phần tô màu trong các hình 4a, b, c, d biểu diễn phân số nào?

Bài làm:

a)

b)

c)

d)

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021