Giải vật lí 6 câu 4 trang 32: Chọn câu đúng trong các câu dưới đây:

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 32 - SGK vật lí 6

Chọn câu đúng trong các câu dưới đây:

A. Lực đàn hồi không phụ thuộc vào độ biến dạng.

B. Độ biến dạng tăng thì lực đàn hồi giảm.

C. Độ biến dạng tăng thì lực đàn hồi tăng.

Bài làm:

Đáp án C

Độ biến dạng tăng thì lực đàn hồi tăng.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021