Hãy nêu nội dung chính của bài thơ và nhận xét cách thể hiện nội dung của tác giả

  • 1 Đánh giá

b) Hãy nêu nội dung chính của bài thơ và nhận xét cách thể hiện nội dung của tác giả.

Bài làm:

  • Bài thơ thể hiện sự tự hào về những chiến thắng hào hùng của dân tộc và lời động viên vào sự bền vững của đất nước.
  • Giọng điệu bài thơ: hào hùng, tự hào, vui sướng trước những chiến công oanh liệt của quân dân ta

  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 7 tập 1 VNEN