Hóa học 8: Đề kiểm tra học kỳ 2 (Đề 7)

  • 1 Đánh giá

Đề có đáp án. Đề kiểm tra học kì 2 môn Hóa học 8 (Đề 7). Học sinh luyện đề bằng cách tự giải đề sau đó xem đáp án có sẵn để đối chiếu với bài làm của mình. Chúc các bạn học tốt.

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Dãy hợp chất nào sau đây chỉ gồm các hợp chất axit?

A.

B.

C.

D.

Câu 2: Tính chất hóa học của oxi tác dụng với phi kim thể hiện ở PTHH nào sau đây

A. → $2CuO$

B. → $2Al_{2}O_{3}$

C. → $2P_{2}O_{5}$

D. → $Fe_{3}O_{4}$

Câu 3: Xác định chất nào thuộc loại oxit axit

A.

B.

C.

D.

Câu 4: được gọi là

A. Đi sắt trioxit

B. Sắt (II,III) oxit

C. Sắt (II) oxit

D. Sắt (III) oxit

II. Tự luận

Câu 1: Khi cho 0,36N phân tử khí oxi phản ứng vừa hết với a gam Fe, thu được . Giá trị của a đem dùng là bao nhiêu? Lấy N = 6.1023.

Câu 2: Cho 4 gam hỗn hợp X gồm C và S, trong đó S chiếm 40% khối lượng. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X. Tính thể tích khí oxi (đktc) cần dùng.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021