Kể tên một người bạn mà em yêu quý

  • 1 Đánh giá

Khởi động

1. Kể tên một người bạn mà em yêu quý

2. Nếu không có bạn bè thì em cảm thấy thế nào?

Bài làm:

1.Tên một người bạn mà em yêu quý là: Mỹ Phương.

2. Nếu không có bạn bè thì em cảm thấy sẽ rất buồn vì không có ai chơi cùng,chia sẻ cùng, học cùng nhau.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021