[Kết nối tri thức] Giải toán 6 Bài tập cuối chương I

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài Bài tập cuối chương I trang 28 sgk toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1.54: Trang 28 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Viết số tự nhiên a sau đây: Mười lăm tỉ hai trăm sáu mươi bảy triệu không trăm hai mươi mốt nghìn chín trăm linh tám.

a) Số a có bao nhiêu chữ số? Viết tập hợp các chữ số của a

b) Số a có bao nhiêu triệu, chữ số hàng triệu là chữ số nào?

c) Trong a có hai chữ số 1 nằm ở những hàng nào? Mỗi chữ số ấy có giá trị bằng bao nhiêu?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 1.55: Trang 28 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

a) Số 2 020 là số liền sau của số nào? Là số liền trước của số nào?

b) Cho số tự nhiên a khác 0. Số liền trước của số tự nhiên a là số nào? Số liền sau số tự nhiên a là số nào?

c) Trong các số tự nhiên, số nào không có số liền sau? Số nào không có số liền trước?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 1.56: Trang 28 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tìm tích, thương và số dư (nếu có):

a) 21 759 . 1 862

b) 3 789 : 231

c) 9 848 : 345

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 1.57: Trang 28 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tính giá trị của biểu thức:
21.[(1 245 + 987) : - 15.12] + 21

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 1.58: Trang 28 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Khối 6 có 320 học sinh đi tham quan. Nhà trường cần thuê ít nhất bao nhiêu xe ô tô 45 chỗ ngồi để đủ chỗ cho tất cả học sinh?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 1.59: Trang 28 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Một phòng chiếu phim có 18 hàng ghế, mỗi hàng ghế có 18 ghế. Giá một vé xem phim là 50 000 đồng.

a) Tối thứ Sáu, số tiền bán vé thu được là 10 550 000 đồng. Hỏi có bao nhiêu vé không bán được?

b) Tối thứ Bảy, tất cả các vé đều được bán hết. Số tiền bán vé thu được là bao nhiêu?

c) Chủ nhật còn 41 vé không bán được. Hỏi số tiền bán vé thu được là bao nhiêu?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 139 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021