Khi cọ xát một miếng đồng trên mặt bàn thì mặt bàn nóng lên. Có thể nói miếng đồng đã nhận được nhiệt lượng không ? Tại sao ? sgk Vật lí 8 trang 103

  • 1 Đánh giá

Trang 103 Sgk Vật lí lớp 8

Khi cọ xát một miếng đồng trên mặt bàn thì mặt bàn nóng lên. Có thể nói miếng đồng đã nhận được nhiệt lượng không ? Tại sao ?

Bài làm:

Không thể nói miếng đồng đã nhận được nhiệt lượng vì đây là hình thức truyền nhiệt bằng cách thực hiện công.


  • 88 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021