Làm thơ lục bát theo mô hình ca dao. Điền nối tiếp cho thành bài và đúng luật. Cho biết vì sao em điền các từ đó

  • 1 Đánh giá

Câu 1: (Trang 157 - SGK Ngữ văn 7 tập 1) Làm thơ lục bát theo mô hình ca dao. Điền nối tiếp cho thành bài và đúng luật. Cho biết vì sao em điền các từ đó (về ý và về vần).
- Em ơi đi học trường xa
Cố học cho giỏi … là mẹ mong
- Anh ơi phấn đấu cho bền
Mỗi năm mỗi lớp….
Ngoài vườn ríu tiếng chim
….

Bài làm:

Em ơi đi học trường xa
Cố học cho như là mẹ mong


Anh ơi phấn đấu cho bền
Mỗi năm mỗi lớp ghi tên bảng vàng


Ngoài vườn ríu rít tiếng chim
Cây xòe bóng nắng cùng em trốn tìm

Lí do điền các từ trên vì các từ này hợp về nghĩa và hợp về vần trong câu thơ.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Ngữ văn 7 tập 1