Nội dung chính bài: Từ Hán Việt (tiếp theo)

 • 1 Đánh giá

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Trình bày những nội dung chính trong bài: " Từ Hán Việt (tiếp theo)". Bài học nằm trong chương trình ngữ văn 7 tập 1

Bài làm:


Nội dung bài gồm:

Back to top

A. Ngắn gọn những nội dung chính

1. Ngắn gọn kiến thức trọng tâm.

 • Trong nhiều trường hợp người ta dùng từ Hán Việt để tạo sắc thái biểu cảm.
 • Khi nói hoặc viết, không nên lạm dụng từ Hán Việt, làm cho lời ăn tiếng nói thiếu tự nhiên, thiếu trong sáng, không phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.

Back to top

B. Nội dung chính cụ thể

1. Sử dụng từ Hán Việt để tạo sắc thái biểu cảm.

 • Trong nhiều trường hợp người ta dùng từ Hán Việt để tạo sắc thái biểu cảm.
  • Tạo sắc thái trang trọng, thể hiện thái độ tôn trọng.
   • VD: Phụ nữ Việt Nam giỏi việc nước, đảm việc nhà.
  • Tạo sắc thái tao nhã, tránh gây cảm giác thô tục, ghê sợ
   • VD: Bác tuy đã đi xa nhưng vẫn sống mãi trong trái tim mỗi người dân đất Việt
  • Tạo sắc thái cổ, phù hợp với không khí xã hội xa xưa.
   • VD: Hoàng đế đích thân thân chinh ra chiến trường.

2. Không nên lạm dụng từ Hán Việt.

 • Không nên lạm dụng từ Hán Việt. Vì nó sẽ làm cho lời ăn tiếng nói thiếu tự nhiên, thiếu trong sáng, không phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.
  • VD: Tôi ngự giá tới nhà Lan để cùng nhau ôn tập=> Ngự giá: dùng sai, chỉ dành cho vua chúa xưa.=> Tôi đi tới nhà Lan để cùng nhau ôn tập.

Back to top

 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021