Lập niên biểu những sự kiện chính của Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991?

 • 1 Đánh giá

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI HỌC

Câu 1: Lập niên biểu những sự kiện chính của Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991?

Bài làm:

 • Ngày 4- 11/2/1945 diễn ra hội nghị Ianta với ba cường quốc Mĩ, Anh và Liên Xô.
 • 1945- 1950: Liên Xô tiến hành công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh thế giới thứ hai.
 • 1944 – 1945: Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu.
 • Năm 1950: Tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội của các nước Đông Âu.
 • Năm 1973: Liên Xô rơi vào cuộc khủng hoảng dầu mỏ nghiêm trọng.
 • Tháng 3/1985: M.Goocbachop lên nắm quyền lãnh đạo nhà nước Liên Xô, đưa ra đường lối cải tổ.
 • Tháng 12/1985: Cuộc cải tổ về kinh tế thất bại.
 • Ngày 19/8/1991: Đảo chính M.Goocbachop thất bại
 • Ngày 29/8/1991: Đảng Cộng Sản Liên Xô bị đình chỉ hoạt động.
 • Ngày 25/12/1991: chế độ XHXN ở Liên Xô sụp đổ cùng với sự tan rã của Liên Bang Cộng hòa XHCN Xô viết.
 • Năm 1980, các nước Đông Âu rơi vào suy thoái trầm trọng
 • Ngày 28/6/1991: Hội đồng tương trợ Kinh tế tuyên bố giải thể.
 • Ngày 1/7/1991: Tổ chức hiệp ước Vácsava chấm dứt hoạt động.

 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử 12