Diễn biến của cuộc Tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 1954 của quân dân ta?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 152 – sgk lịch sử 12

Diễn biến của cuộc Tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954 của quân dân ta?

Bài làm:

Diễn biến cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 - 1954 của nhân dân ta:

  • Ngày 10/12/1953, ta tiến công Lai Châu, giải phóng toàn bộ Lai Châu , uy hiếp Điện Biên Phủ. Địch tăng cường lực lượng cho Điện Biên Phủ , biến Điện Biên Phủ thành nơi tập trung quân thứ hai của địch.
  • Đầu tháng 12/1953, liên quân Lào – Việt mở cuộc tiến công của địch ở Trung Lào giải phóng một phân thị xã Thà Khẹt, bao vây uy hiếp căn cứ Xê nô, biến Xê nô thành nơi tập trung quân thứ ba của địch.
  • Cuối tháng 1/1945, liên quân Lào – Việt tiến công địch ở Thượng Lào, giải phóng lưu vực sông Nậm Nu, toàn tỉnh Phong Xà Lì, uy hiếp Luông Phabang. Địch phải tăng cường lực lượng cho Luông Phabang thành nơi tập trung quân thứ tư của địch.
  • Đầu tháng 2/1954 quân ta tiến công địch ở Bắc Tây Nguyên, giải phóng Kon Tum bao vây, uy hiếp Plây cu. Biến Plây cu thành nơi tập trung quân thứ 5 của địch.
  • Phối hợp với mặt trận chính khi quân chủ lực địch bị giam chân và phân tán nhiều nơi, tại các vùng sau khi địch, phong trào chiến tranh du kích phát triển mạnh.
  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử 12