Ta đã làm gì để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài?

 • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 133 – sgk lịch sử 12

Ta đã làm gì để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài?

Bài làm:

Để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài, quân và dân ta đã:

 • Thực hiện công tác di chuyển, thực hiện tiêu thổ kháng chiến:
  • Hơn hai tháng sau khi rút khỏi Hà Nội, các cơ quan Đảng, chính Phủ, mặt trận, đoàn thể …lên tới Việt Bắc.
  • Nhân dân ở các đô thị nhanh chóng tản cư ra các vùng hậu phương và tiến hành phá hoại nhà cửa, đường sá, cầu cống với những khẩu hiệu “vườn không nhà trống”, “tản cư cũng là kháng chiến”, …
 • Xây dựng lực lượng mọi mặt cho cuộc kháng chiến lâu dài
  • Về chính trị: Chính phủ quyết định chia cả nước thành 14 khu hành chính. Các ủy ban Hành chính chuyển thành Ủy ban kháng chiến Hành chính để thực hiện nhiệm vụ kháng chiến và kiến quốc, thành lập Hội Liên hợp Quốc dân Việt Nam.
  • Về kinh tế: Chính phủ đề ra các chính sách nhằm duy trì và phát triển sản xuất, trước hết là sản xuất lương thực.
  • Về quân sự: Chính phủ quy định mọi người dân từ 18 đến 45 tuổi được tuyển chọn tham gia lực lượng chiến đấu. Lực lượng vũ trang không ngừng tăng lên về số lượng và trang bị.
  • Về văn hóa: Phong trào bình dân học vụ được tiếp tục duy trì và phát triển. Trường phổ thông các cấp được xây dựng. việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được chú trọng.
 • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021