Em có nhận xét gì về quy mô, lực lượng tham gia và hình thức đấu tranh trong phong trào dân chủ 1936 1939?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài

Câu 1: Trang 102 – sgk lịch sử 12

Em có nhận xét gì về quy mô, lực lượng tham gia và hình thức đấu tranh trong phong trào dân chủ 1936 - 1939?

Bài làm:

Phong trào dân chủ 1936 – 1939 có:

  • Quy mô: ộng lớn, diễn ra rộng khắp cả nước, trên nhiều mặt trận.
  • Lược lượng tham gia: Đông đảo, không phân biệt thành phần, giai cấp.Ở thành thị rất sôi nổi tạo nên đội quân chính trị hùng hậu.
  • Hình thức đấu tranh: Hợp pháp, nửa hợp pháp, công khai hay nửa công khai.

=> Nhằm chống phát xít và chiến tranh.Chống thực dân phản động. Đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử 12