Tình hình nước ta sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

Câu 1: Trang 158 – sgk lịch sử 12

Tình hình nước ta sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương như thế nào?

Bài làm:

Nước ta sau hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương:

Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương được kí kết, đã chấm dứt cuộc chiế tranh xâm lược Việt Nam, Lào, Campuchia của thực dân Pháp có đế quốc Mĩ giúp sức.

  • Về phía ta:
    • Ngày 10/10/1954 quân ta tiến vào tiếp quản Hà Nội trong không khí tưng bừng của ngày hội giải phóng.
    • Ngày 1/1/1955, Trung ương Đảng, Chính Phủ và chủ tịch Hồ Chí Minh trở về thủ đô.
  • Về phía Pháp: Ngày 13/5/1955, toán lính Pháp cuối cùng rời khỏi Hải Phòng và đến ngày 16/5/1955 rút khỏi đảo Cát Bà. Miền Bắc nước ta hoàn thành giải phóng .
  • Về phía Mĩ : Đế quốc Mĩ và chính quyền Ngô Đình Diệm âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử 12