Nêu mục đích và nguyên tắc hoạt động của Liên Hợp Quốc?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Nêu mục đích và nguyên tắc hoạt động của Liên Hợp Quốc?

Bài làm:

- Mục đích thành lập của Liên Hợp Quốc:

  • Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.
  • Phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

- Nguyên tắc hoạt động của Liên Hợp Quốc (dưa trên 5 nguyên tắc cơ bản).

  • Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.
  • Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của các nước.
  • Không can thiệp vào nội bộ các nước.
  • Giải quyết tranh chấp, xung đột quốc tế bằng phương pháp hòa bình.
  • Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa 5 cường quốc: Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc.
  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử 12