Lời giải câu số 29, 35, 38 đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 5

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Lời giải câu số 29, 35, 38

Câu 29: Đáp án D

Câu 35 : Đáp án C

X + NaOH tạo 1 chất hữu cơ đơn chức và các chất vô cơ

X là C2H5NH3NO3

Vậy chất hữu cơ Y là C2H5NH2 có MY = 45 dvC

Câu 38: Đáp án B

1 mol mantozo thủy phân tạo 2 mol glucozo

Vì hiệu suất phản ứng chỉ là 80%

=>nglucozo = 0,24 mol ; nmantozo = 0,3 mol

Khi phản ứng với AgNO3/NH3:

1 mol Glucozo ⟶2 mol Ag

1 mol Mantozo ⟶2 mol Ag

=>nAg = 2nglucozo + 2nmantozo = 0,54 mol

=>mAg = 58,32g

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021