Nghe tổng kết phong trào học tập và rèn luyện theo tác phong chú bố đội

  • 1 Đánh giá

Sinh hoạt dưới cờ

- Nghe tổng kết phong trào học tập và rèn luyện theo tác phong chú bố đội.

- Nghe hướng dẫn về cách chuẩn bị hành trang cho các chuyến đi.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Hoạt động trải nghiệm 2 bài 17: Hành trang lên đường

Bài làm:

  • 98 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021