Các tổ thực hiện kế hoạch " Trường học hạnh phúc"

  • 1 Đánh giá

Sinh hoạt lớp

1. Các tổ thực hiện kế hoạch " Trường học hạnh phúc".

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Hoạt động trải nghiệm 2 bài 11: Trường học hạnh phúc

2. Các tổ tự đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Hoạt động trải nghiệm 2 bài 11: Trường học hạnh phúc

Bài làm:

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021