Chơi trò Nhận biết đông tiền Việt Nam

  • 1 Đánh giá

Hoạt động giáo dục theo chủ đề

1. Chơi trò Nhận biết đông tiền Việt Nam

- Nhận biết mệnh giá một số đồng tiền Việt Nam.

- Nói đúng và nhanh mệnh giá của mỗi đồng tiền do quản trò đưa ra.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Hoạt động trải nghiệm 2 bài 8: Qúy trọng đồng tiền [nid:77223]

2. Tìm hiểu về đồng tiền Việt Nam.

- Quan sát một số đồng tiền Việt Nam và cho biết:

+ Màu sắc và hình ảnh trên mỗi đồng tiền.

+Sự giống nhau và khác nhau giữa các đồng tiền.

- Chia sẻ kết quả tìm hiểu trước lớp.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Hoạt động trải nghiệm 2 bài 8: Qúy trọng đồng tiền [nid:77223]

3. Chơi trò Đi chợ

- Sắm vai người mua hàng, người bán hàng.

- Dùng thẻ ghi tiền để mua hàng.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Hoạt động trải nghiệm 2 bài 8: Qúy trọng đồng tiền [nid:77223]

Bài làm:

2. Tìm hiểu về đồng tiền Việt Nam

- Một số đồng tiền Việt Nam là: 2000 đồng Việt Nam; 5000 đồng Việt Nam; 10 000 đồng Việt Nam; 20 0000 đồng Việt Nam; 50 000 đồng Việt Nam...

+2000 đồng Việt Nam: Hình ảnh trên tiền là xưởng dệt may, màu sắc là màu nâu sẫm

+5000 đồng Việt Nam: Hình ảnh trên tiền là phong cảnh thủy điện, màu sắc là màu xanh lơ sẫm

+10 000 đồng Việt Nam: Hình ảnh trên tiền là cảnh khai thác dầu khí, màu sắc là màu nâu đậm trên nền màu vàng xanh

+20 0000 đồng Việt Nam: Hình ảnh trên tiền là phong cảnh Chùa Cầu, màu sắc là màu xanh lơ đậm

+50 000 đồng Việt Nam: Hình ảnh trên tiền là phong cảnh Huế, màu sắc là màu nâu tím đỏ

- Sự giống nhau trên các đồng tiền: 2000 đồng Việt Nam; 5000 đồng Việt Nam giấy in đều là cotton; 10 000 đồng Việt Nam; 20 0000 đồng Việt Nam; 50 000 đồng Việt Nam giấy in đều là Polymer.

- Sự khác nhau trên các đồng tiền là : màu sắc, hình ảnh in trên đồng tiền, giá trị của đông tiền.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021