Thực hiện một số việc để tự phục vụ bản thân trong sinh hoạt hằng ngày

  • 1 Đánh giá

Tự đánh giá sau chủ đề TỰ PHỤC VỤ BẢN THÂN

- Thực hiện một số việc để tự phục vụ bản thân trong sinh hoạt hằng ngày.

- Lựa chọn trang phục phù hợp với từng hoạt động.

- Xử lí được một số tình huống bất ngờ.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Hoạt động trải nghiệm 2 bài 17: Hành trang lên đường

Bài làm:

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021