Chơi trò Quanh mâm cơm

  • 1 Đánh giá

Sinh hoạt lớp

Chơi trò Quanh mâm cơm.

- Chuẩn bị một mâm cơm với các món ăn bằng giấy.

- Sắm vai tự phục vụ trong bữa ăn.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Hoạt động trải nghiệm 2 bài 13: Em tự làm lấy việc của mình

Bài làm:

  • 23 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021