Chia sẻ về một lần em cùng bố mẹ sử dụng tiền mua sắm

  • 1 Đánh giá

Sinh hoạt lớp

1. Chia sẻ về một lần em cùng bố mẹ sử dụng tiền mua sắm

- Nêu thời gian và địa điểm mua sắm.

- Kể tên những đồ vật đã mua.

2. Gắp ví đựng tiền.

- Chuẩn bị giấy và kéo.

- Gấp ví theo hướng dẫn.

- Trưng bày sản phẩm.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Hoạt động trải nghiệm 2 bài 8: Qúy trọng đồng tiền [nid:77223]

Bài làm:

1. Chia sẻ về một lần em cùng bố mẹ sử dụng tiền mua sắm

- Thời gian và địa điểm mua sắm là : Trung tâm thương mại; Siêu thị Vinmart...

- Tên những đồ vật đã mua là: Rau củ quả; Thịt; Quần áo; Bàn chải đánh răng...

  • 22 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021