[Kết nối tri thức và cuộc sống] Hoạt động trải nghiệm 2 bài 11: Trường học hạnh phúc

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 11: Trường học hạnh phúc trang 32 bộ sách chân trời sáng tạo. Đây là sách giáo khoa được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Sinh hoạt dưới cờ

- Nghe tổng kết phong trào " Nhật kí tình bạn".

- Hưởng ứng phong trào xây dựng " Trường học hạnh phúc".

 [Kết nối tri thức và cuộc sống] Hoạt động trải nghiệm 2 bài 11: Trường học hạnh phúc

=> Xem hướng dẫn giải

Hoạt động giáo dục theo chủ đề

1. Chia sẻ về nơi yêu thích của em trong trường.

- Nêu địa điểm yêu thích.

- Chia sẻ lí do em thích nơi đó.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Hoạt động trải nghiệm 2 bài 11: Trường học hạnh phúc

2. Tham gia xây dựng kế hoạch " Trường học hạnh phúc".

- Chọn một việc để thực hiện theo tổ (quét dọn sân trường, chăm sóc bồn hoa,...).

- Xây dựng kế hoạch thực hiện theo hướng dẫn.

- Chia sẻ kế hoạch trước lớp.

=> Xem hướng dẫn giải

Sinh hoạt lớp

1. Các tổ thực hiện kế hoạch " Trường học hạnh phúc".

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Hoạt động trải nghiệm 2 bài 11: Trường học hạnh phúc

2. Các tổ tự đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Hoạt động trải nghiệm 2 bài 11: Trường học hạnh phúc

=> Xem hướng dẫn giải

Hoạt động sau giờ học

Vẽ bức tranh" Trường học hạnh phúc " của em.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 45 lượt xem