[Kết nối tri thức và cuộc sống] Hoạt động trải nghiệm 2 bài 22: Những vật dụng bảo vệ em

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 22: Những vật dụng bảo vệ em trang 58 bộ sách chân trời sáng tạo. Đây là sách giáo khoa được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.


  • 33 lượt xem