[Kết nối tri thức và cuộc sống] Hoạt động trải nghiệm 2 bài 26: Tôi luôn bên bạn

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 26: Tôi luôn bên bạn trang 68 bộ sách chân trời sáng tạo. Đây là sách giáo khoa được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.


  • 41 lượt xem