[Kết nối tri thức và cuộc sống] Hoạt động trải nghiệm 2 bài 20: Ngày đáng nhớ của gia đình

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 20: Ngày đáng nhớ của gia đình trang 53 bộ sách chân trời sáng tạo. Đây là sách giáo khoa được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Sinh hoạt dưới cờ

Tham gia biểu diễn văn nghệ về chủ đề" Gia đình".

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Hoạt động trải nghiệm 2 bài 20: Ngày đáng nhớ của gia đình

=> Xem hướng dẫn giải


  • 14 lượt xem