[Kết nối tri thức và cuộc sống] Hoạt động trải nghiệm 2 bài 18: Người trong một nhà

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 18: Người trong một nhà trang 48 bộ sách chân trời sáng tạo. Đây là sách giáo khoa được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Sinh hoạt dưới cờ

Tham gia trò chuyện về chủ đề " Lòng biết ơn và tình cảm gia đình".

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Hoạt động trải nghiệm 2 bài 17: Người trong một nhà

=> Xem hướng dẫn giải

Hoạt động giáo dục theo chủ đề

1. Hát và vận động theo một bài hát về gia đình.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Hoạt động trải nghiệm 2 bài 17: Người trong một nhà

2. Chia sẻ về những điều em học được từ người thân.

- Kể những điều em đã học được.

- Nêu cảm xúc của em khi làm theo những điều đó.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Hoạt động trải nghiệm 2 bài 17: Người trong một nhà

=> Xem hướng dẫn giải

Hoạt động sau giờ học

- Thực hiện những việc làm thể hiện sự quan tâm, chăm sóc người thân.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Hoạt động trải nghiệm 2 bài 17: Người trong một nhà

- Tìm lại một món quà người thân đã tặng em và mang đến lớp để chia sẻ với các bạn.

=> Xem hướng dẫn giải

Sinh hoạt lớp

1. Chia sẻ về món quà và kỉ niệm của em với người thân.

- Nêu một món quà mà em nhận được từ người thân hoặc một kỉ niệm của em với người thân.

- Nêu cảm xúc của em khi nói về món quà và kỉ niệm với người thân.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Hoạt động trải nghiệm 2 bài 17: Người trong một nhà

2. Dự kiến làm một số việc để bày tỏ lòng biết ơn với người thân.

- Chọn những việc sẽ làm.

- Nêu thời gian và cách thực hiện những việc đó.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Hoạt động trải nghiệm 2 bài 17: Người trong một nhà

=> Xem hướng dẫn giải

Hoạt động sau giờ học

Thực hiện những việc để bày tỏ tình cảm và lòng biết ơn với người thân theo dự kiến.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 76 lượt xem