Thực hiện những việc làm thể hiện sự quan tâm, chăm sóc người thân

  • 1 Đánh giá

Hoạt động sau giờ học

- Thực hiện những việc làm thể hiện sự quan tâm, chăm sóc người thân.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Hoạt động trải nghiệm 2 bài 17: Người trong một nhà

- Tìm lại một món quà người thân đã tặng em và mang đến lớp để chia sẻ với các bạn.

Bài làm:

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021