[Kết nối tri thức và cuộc sống] Hoạt động trải nghiệm 2 bài 24: Phòng tránh bị bắt cóc

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 24: Phòng tránh bị bắt cóc trang 63 bộ sách chân trời sáng tạo. Đây là sách giáo khoa được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.


  • 38 lượt xem