Nở nụ cười khi gặp mọi người

  • 1 Đánh giá

Tự đánh giá sau chủ đề khám phá bản thân

- Nở nụ cười khi gặp mọi người.

- Trò chuyện thân thiện với mọi người.

- Làm mọi người xung qunh vui vẻ.

- Tự làm được một số sản phẩm.

- Làm việc nhà một cách khéo léo, cẩn thận.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Hoạt động trải nghiệm 2 bài 5: Vui trung thu

Bài làm:

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021