Nghe tổng kết phong trào " Khéo tay hay làm"

  • 1 Đánh giá

Sinh hoạt dưới cờ

- Nghe tổng kết phong trào " Khéo tay hay làm".

- Nghe giới thiệu về các loại mặt nạ Trung thu.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Hoạt động trải nghiệm 2 bài 5: Vui trung thu

Bài làm:

  • 59 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021