Làm việc nhà để rèn tính cẩn thận, khéo léo.

  • 1 Đánh giá

Hoạt động sau giờ học

Làm việc nhà để rèn tính cẩn thận, khéo léo.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Hoạt động trải nghiệm 2 bài 4: Tay khéo, tay đảm

Bài làm:

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021