Sắp xếp sách vở gọn gàng

  • 1 Đánh giá

Hoạt động sau giờ học

- Sắp xếp sách vở gọn gàng.

- Gọt bút chì nếu bút đã mòn.

- Ghi lại những đồ dùng học tập còn thiếu và nhờ bố mẹ mua.

Bài làm:

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021