Nhận xét về tình hình phát triển của nền kinh tế Nhật Bản trong giai đoạn 1990 – 2005? Câu hỏi trang 77 sgk Địa Lí 11

Nội dung
  • 1 Đánh giá

KhoaHoc mời các bạn cùng theo dõi đáp án chi tiết của câu hỏi thảo luận sách giáo khoa Địa lớp 11 - Nhận xét về tình hình phát triển của nền kinh tế Nhật Bản trong giai đoạn 1990 – 2005.

Giải bài tập SGK Địa lý lớp 11 bài 9

Câu 4: Dựa vào bảng 9.3, nhận xét về tình hình phát triển của nền kinh tế Nhật Bản trong giai đoạn 1990 – 2005?

Bài làm:

Quan sát bảng 9.3 ta thấy:

Giai đoạn 1990 – 2005, tốc độ tăng trưởng GDP của Nhật Bản không ổn định

  • Từ 1990 đến 1995, tốc độ tăng trưởng giảm mạnh ( giảm 3,6%)
  • Từ 1995 đến 1997 có xu hướng tăng lên nhẹ ( tăng 0,4%)
  • Từ 1997 đến 2001, tốc độ tăng trưởng Nhật Bản dường như tuột dốc, chỉ còn 0,4%.
  • Đến năm 2005, nền kinh tế Nhật Bản đã bắt đầu phục hổi trở lại với tốc độ tăng trưởng năm 2005 là 2,5%.

Nhận xét:

- Tình hình phát triển của nền kinh tế Nhật Bản trong giai đoạn 1990 - 2005 không đều và có sự sụt giảm mạnh trong khoảng 1999 - 2001 (từ 5,1% năm 1990 xuống còn 0,8% năm 1999, 0,4% năm 2001).

- Đến năm 2003, nền kinh tế bắt đầu phục hồi trở lại, tốc độ phát triển cao hơn, nhưng còn chậm và sụt giảm vào nhẹ vào năm 2005.

Chủ đề liên quan