Những câu hát châm biếm nói trên có điểm gì giống truyện cười dân gian?

  • 1 Đánh giá

Bài tập 2: trang 53 sgk Ngữ Văn 7 tập một

Những câu hát châm biếm nói trên có điểm gì giống truyện cười dân gian?

Bài làm:

Những câu hát châm biếm nói trên có điểm tương đồng với truyện cười dân gian ở đối tượng châm biếm và nghệ thuật cham biếm.

  • Đối tượng châm biếm của những câu hát châm biếm và truyện cười dân gian là những thói hư tật xấu của các hạng người và sự việc mâu thuẫn, đáng cười trong xã hội.
  • Cả truyện cười dân gian và những câu hát châm biếm đều sử dụng các thủ pháp nghệ thuật giống nhau như các hình ảnh ẩn dụ, tượng trưng, biện pháp nói ngược, thủ pháp phóng đại,...
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021