Nuôi lợn đất giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn

  • 1 Đánh giá

3. Nuôi lợn đất giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn

Bài làm:

Mỗi ngày bạn hãy thử đút vào lợn 5.000 đồng. Sau một, hai tháng hãy đập lợn và dành tặng bạn có hoàn cảnh khó khăn trong lớp.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021