[Phát triển năng lực] Tiếng Việt 1 bài 30D: Điều em muốn biết [Phát triển năng lực] Tiếng Việt 1 tập 2

  • 2 Đánh giá

Tiếng Việt 1 bài 30D

KhoaHoc mời các bạn cùng theo dõi Hướng dẫn học bài 30D: Điều em muốn biết trang 107 sgk Tiếng Việt 1 tập 2. Đây là sách nằm trong chương trình đổi mới của Bộ giáo dục - bộ sách Phát triển năng lực. Với đầy đủ các phần nghe - nói, đọc, viết,...  được hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết các bé sẽ nắm bài học tốt hơn.

1. Nghe - nói

Hỏi bạn những điều em chưa biết về một đồ vật.

[Phát triển năng lực] Tiếng việt 1 bài 30D: Điều em muốn biết

Hướng dẫn:

Hình 1:

  • Cái này là cái gì? - Cái này là ổ điện.
  • Nó dùng để làm gì? - Dùng để cắm các thiết bị điện.

Hình 2:

  • Cái này là cái gì? - Cái này là chuột máy tính
  • Nó dùng để làm gì?- Nó dùng để làm việc với máy tính.

Hình 3:

  • Cái này là cái gì? - Cái này là tủ thuốc cá nhân.
  • Nó dùng để làm gì?- Nó dùng để đựng các loại thuốc.

2. Viết

a. Viết điều em nghĩ đến hoặc tưởng tượng ra khi em nghe tiếng chim hót.

[Phát triển năng lực] Tiếng việt 1 bài 30D: Điều em muốn biết

b. Nghe - viết hai khổ đầu của bài Dàn nhạc mùa hè.

c. Chơi trò Bồ câu đưa thư để tìm đúng từ trong ô trống cho đoạn văn.

[Phát triển năng lực] Tiếng việt 1 bài 30D: Điều em muốn biết

Hướng dẫn:

a. Nghe tiếng chim hót líu lo, em nghĩ chúng đang muốn trò chuyện với các bạn nhỏ dưới gốc cây.

b. Hai khổ thơ đầu của bài Dàn nhạc mùa hè.

Tiếng ve bay ra

Từ hoa loa kèn

Nhạc trưởng ve kim

Mở màn mùa hạ.

Tiếng chim tu hú

Tiếng nhị, tiếng hồ

Tiếng chim cúc cu

Cung trầm, cung bổng.

c.

[Phát triển năng lực] Tiếng việt 1 bài 30D: Điều em muốn biết

3. Đọc

a. Tìm đọc một bài nói về loài vật. Chia sẻ với bạn hoặc người thân điều em thấy thú vị trong bài.

b. Gợi ý bài đọc mở rộng:

[Phát triển năng lực] Tiếng việt 1 bài 30D: Điều em muốn biết

Nói với bạn điều em biết trong bài này?

Hướng dẫn:

a. Bài thơ Đàn kiến

Hễ kiếm được mồi
Kiến tha về tổ
Xếp cùng một chỗ
Làm của cải chung
Đến khi đói lòng
Cùng ăn vui sướng
Từ quân đến tướng
Một dạ như nhau
Chẳng thấy ở đâu
Kiến sống riêng lẻ.

  • Điều em thích ở bài thơ này là đàn kiến cùng nhau đoàn kết với nhau, cùng nhau xây tổ, kiếm mồi.

b.

  • Điều tớ biết trong bài này là chim sẻ ấp trứng trong 11 ngày.

 

  • 210 lượt xem