Giải tiếng toán1 tập 2 phát triển năng lực

Dưới đây là toàn bộ bài giải sách toán 1 tập 2 sách phát triển năng lực của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Cách hướng dẫn, trình bày lời giải chi tiết, dễ hiểu. Học sinh muốn xem bài nào thì click vào tên bài để xem. Phát triển năng lực toán 1 tập 2 KhoaHoc

Giải toán 1 bài: Hình chữ nhật, hình vuông

Giải toán 1 bài: Hình tam giác, hình tròn

Giải toán 1 bài: Thực hành xếp, ghép hình

Giải toán 1 bài: Vị trí

Giải toán 1 bài: Khối hộp chữ nhật, khối lập phương

Giải toán 1 bài: Thực hành xếp, ghép hình

Giải toán 1 bài: Ôn tập chung trang 18

Giải toán 1 bài: Đến đến 50

Giải toán 1 bài: Các số đến 50

Giải toán 1 bài: Đếm theo chục. Số tròn chục

Giải toán 1 bài: Đếm đến 100

Giải toán 1 bài: Các số có hai chữ số

Giải toán 1 bài: So sánh các số có hai chữ số

Giải toán 1 bài: Sắp thứ tự ba số

Giải toán 1 bài: Sắp thứ tự các số trong phạm vi 100

Giải toán 1 bài: Ôn tập 9

Giải toán 1 bài: Cộng, trừ các số tròn chục

Giải toán 1 bài: Phép tính cộng dạng 23 + 4

Giải toán 1 bài: Phép tính trừ dạng 27 - 4

Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 48

Giải toán 1 bài: Phép tính cộng dạng 49 + 20

Giải toán 1 bài: Phép tính trừ dạng 49 - 20

Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 54

Giải toán 1 bài: Phép tính cộng dạng 25 + 34

Giải toán 1 bài: Vận dụng phép tính cộng

Giải toán 1 bài: Phép tính trừ dạng 65 - 34

Giải toán 1 bài: Vận dụng phép tính trừ

Giải toán 1 bài: Ôn tập 10

Giải toán 1 bài: Ôn tập chung trang 66

Giải toán 1 bài: Dài hơn, ngắn hơn

Giải toán 1 bài: Dài bao nhiêu

Giải toán 1 bài: Xăng-ti-mét

Giải toán 1 bài: Thực hành đo độ dài

Giải toán 1 bài: Các ngày trong tuần

Giải toán 1 bài: Đồng hồ. Xem giờ.

Giải toán 1 bài: Thực hành nói thời gian

Giải toán 1 bài: Ôn tập chung trang 88

Giải toán 1 bài: Ôn tập cuối năm học

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 1 mới