Phiếu nhận xét môn âm nhạc 6 sách cánh diều

  • 1 Đánh giá

Tài liệu là miễn phí và dễ dàng tải về. Dưới đây là mẫu phiếu đánh giá, nhận xét sách cánh diều - môn âm nhạc lớp 6. Tài liệu có sẵn bản word và thầy cô có thể dễ dàng tải. Từ bản mẫu này, thầy cô có thể bổ sung thêm hoặc chỉnh sửa tùy ý những ý kiến của cá nhân.

Trường: THCS Hoàng Hóa Thám

Tổ:Ca – thể - mĩ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……….., ngày ….…tháng….… năm ….…

PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6

MÔN/HĐGD:ÂM NHẠC

I. THÔNG TIN VỀ SÁCH GIÁO KHOA

1. Tên bộ sách: Cánh diều

2.Nhómtácgiả:ĐỗThanhHiền(TổngChủbiênkiêmChủbiên)NguyễnMai Anh – Nguyễn Quang Nhã.

3. Nhà xuất bản: Đại học sư phạm

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Họ và tên:Phan Thị Mỹ Duyên

2. Môn dạy:Âm nhạc

3. Chức vụ/Đơn vị công tác: Giáo viên Trường THCS Hoàng Hoa Thám

4. Địa chỉ email: myduyen.pt.@gmail.com

5. Số điện thoại liên hệ: 0980863871Căncứ

Thôngsố25/2020/TT-BGDĐT

quyđịnhviệclựachọnsáchgiáokhoa trong cơ sở giáo dục phổ thong của bộ GDĐT ban hành ngày 26/8/2020.Căncứ

Quyếtđịnhsố718/QĐ-BGDĐT

vềviệcPhêduyệtDanhmụcsáchgiáo khoalớp6sửdụngtrongsởgiáodụcphổthongcủabộGDĐTrangày 09/2/2021.

Thực hiện sự chỉ đạo của phòng GDĐT Huyện ................

ThựchiệnKếhoạchsố……,ngày…..củaHộiđồnglựachọnsáchgiáokhoa (SGK) trường THCS ..................

SaukhinghiêncứuSGKmônâmnhạc6,TiêuchílựachọnSGKtàiliệuliên quan, tôi nhận xét, đánh giá, lựa chọn SGK như sau:

III. NỘI DUNG NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Ưu điểm

-Sáchthiếtkếđẹp,khoahọchợpgồm8chủđềtheomạchnộidungkiếnthức phùhợp.Hìnhthứctrìnhbàycânđối,hàihòagiữakênhchữkênhhình,tính thẩmmĩ,tạohứngthúhọctậpchohọcsinh.Chấtlượngsáchđảmbảosửdụng được nhiều lần.

-Chútrọngđếnviệcpháttriểnphẩmchất,nănglực,khảnăngnhậnthức;thúcđẩy họcsinhhọctậptíchcực;rènluyệncáckỹnăng,kíchthíchduyđộclập,sáng tạo; vận dụng kiến thức mới vào thực tiễn cuộc sống.

-Cácbàihọchoặcchủđềtrongsáchgiáokhoađược
thiếtkế,trìnhbàyvớiđadạng vớicáchoạtđộng,thuậnlợichogiáoviêntrongviệclựachọnphươngán,hình thức tổ chức và phương pháp dạy học tích cực.

-Thểhiệnrõ,đầyđủcácyêucầuvềmứcđộcầnđạt,đảmbảomụctiêudạyhọc tích hợp và phân hóa đối tượng.

-Đảmbảotínhkếthừa,ngônngữcáchthứcthểhiệnphùhợpvớitruyềnthống, văn hóa, lịch sử, địa lý của địa phương.

-Đảmbảotínhlinhhoạt,thểđiềuchỉnhđểphùhợpvớikhảnăngnănglực học tập của các nhóm đối tượng học sinh tại địa phương.

-Sáchgiáokhoatínhmở,websitehoặcphiênbảnđiệntử,tàiliệuthamkhảo hỗ trợ.

-hoạtđộngtrảinghiệm,từngbướchìnhthànhnănglựcgiảiquyếtvấnđềthực tiễn;pháttriểnnănglựctựchủ,tựhọc;nănglựcgiaotiếphợptáccủahọcsinh và tạo cơ hội cho tất cả học sinh được phát triển.

2. Hạn chế

Chủ đề 7: Nội dung phần Dấu hóa(trang 53)

- Hiện tại: Dấu hóa nâng bậc cơ bản lên nửa cung

- Điều chỉnh: Dấu hóa nâng nốt nhạc lên nửa ( HS sẽ dễ hiểu hơn)

Chủ đề 1: Thường thức âm nhạc

Câu hỏi: Thế nào là bè chính? (khó đối với HS vì chưa được học)

Chủ đề 2:

- Hiện tại sgk/ 15: Kí hiệu 7 bậc âm cơ bản: La- si- đô...son

- Điều chỉnh: Đô- rê- mi….đố cung

Chủ đề 6:

- Nội dung làm nhạc cụ nên giao về nhà cho HS làm

Chủ đề 8: Lời ca bài đi cắt lúa chưa chính xác

- Hiện tại câu hát cuối: Đón lúa mới về khắp buôn làng mình ê

- Điều chỉnh theo sgk cũ: Đón lúa mới về sướng vui khắp dân bản làng ê.

Chủ đề 4:

-Bảnnhạcminhhọatácphẩmhànhkhúcthổnhĩkỳchưathểhiệntácphẩmviết cho Piano mà chỉ thể hiện là giai điệu chính của tác phẩm

Chủ đề 3: ND đọc nhạc/ trang20 –(Luyện đọc quãng 3)

- Luyện đọc quãng 3 ở nhịp ¾ là khó đối với HS lớp 6

Mộtsốbàikiếnthứccònnặngđốivớihọcsinh:nhưđọcnhạcbè,chơiđượcbài hoà tấu.

Người nhận xét, đánh giá

(Ký, ghi rõ họ tên)

Phan Thị Mỹ Duyên

  • 11 lượt xem