Phiếu nhận xét môn âm nhạc 6 sách kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Tài liệu là miễn phí và dễ dàng tải về. Dưới đây là mẫu phiếu đánh giá, nhận xét sách kết nối tri thức và cuộc sống - môn âm nhạc lớp 6. Tài liệu có sẵn bản word và thầy cô có thể dễ dàng tải. Từ bản mẫu này, thầy cô có thể bổ sung thêm hoặc chỉnh sửa tùy ý những ý kiến của cá nhân.

Trường: THCS Hoàng Hóa Thám

Tổ:Ca – thể - mĩ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……….., ngày ….…tháng….… năm ….…

PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6

MÔN/HĐGD:ÂM NHẠC

I. THÔNG TIN VỀ SÁCH GIÁO KHOA

1. Tên bộ sách: Kết nối tri thức và cuộc sống

2.Nhómtácgiả:HoàngLongĐỗThịMinhChính(đồngTổngChủbiên)Mai Lan(Chủbiên)BùiMinhHoaTrầnBảoLânTrịnhThịOanhCaoSỹAnhTùngNguyễn Thị Thanh Vân.

3. Nhà xuất bản:Giáo dục Việt Nam

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Họ và tên:Phan Thị Mỹ Duyên

2. Môn dạy:Âm nhạc

3. Chức vụ/Đơn vị công tác: Giáo viên Trường THCS Hoàng Hoa Thám

4. Địa chỉ email: myduyen.pt.@gmail.com

5. Số điện thoại liên hệ: 0980863871

Căncứ

Thôngsố25/2020/TT-BGDĐT

quyđịnhviệclựachọnsáchgiáokhoatrong cơ sở giáo dục phổ thong của bộ GDĐT ban hành ngày 26/8/2020.Căncứ

Quyếtđịnhsố718/QĐ-BGDĐT

vềviệcPhêduyệtDanhmụcsáchgiáokhoa lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thong của bộ GDĐT ra ngày 09/2/2021.

Thực hiện sự chỉ đạo của phòng GDĐT Huyện ................

ThựchiệnKếhoạchsố……,ngày…..củaHộiđồnglựachọnsáchgiáokhoa(SGK) trường THCS ..................

SaukhinghiêncứuSGKmônâmnhạc6,TiêuchílựachọnSGKtàiliệuliênquan, tôi nhận xét, đánh giá, lựa chọn SGK như sau:

III. NỘI DUNG NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Ưu điểm

- Sách phù hợp về nội dung và hình ảnh minh họa.

-Sáchthiếtkếhợpgồm8chủđề,mỗichủđềtrongsáchthiếtkếtheomạchthờigian trong năm học.

- Mỗi chủ đề đáp ứng cho học sinh phát triển các năng lực toàn diện.

-Cácchủđềbámsát6mạchnộidungđượcquyđịnhtrongchươngtrìnhâmnhạcTHCS gồm: Hát, nghe nhạc, đọc nhạc, nhạc cụ, lí thuyết âm nhạc, thường thức âm nhạc.

-Cácbiêutượngđượcthiếtkếtheomạchnộidunghoạtđộnggiúpcácemdễnhậnbiết khi hoạt động học tập.

2. Hạn chế

-Phầnhọcháttrang7-Háttheocáchìnhthức:Chỉđưaradụ.Khôngnênấnđịnhmục này (CĐ1).

- Hát kết hợp theo cơ thể nhịp điệu:

Chỉđểâmhìnhtiếttấu,tíchdấuvàophách.khôngđưahìnhbộthểvào.giáo viên có thể linh hoạt các kiểu gõ khác nhau (Phần 1 – CĐ1).

- Nội dung một số câu hỏi khó như:

- Kể tên các bộ phận và mô tả cách chơi đàn Piano?

- Em hãy chia sẻ với các bạn một tác phẩm biểu diễn bằng đàn Piano mà em yêu thích?

Phầnnhạccụ(Trang:18,19)Recorder,Kènphím.Giáoviêntùychọnnhạccụchophù hợp với đối tượng học sinh và cơ sở vật chất của nhà trường.

-Háttheocáchìnhthức:Lĩnhxướnghòagiọng.Háttheocáchìnhthức:Chỉđưaradụ. Không nên ấn định ở mục này tránh lặp lại và nhàm chán.

Người nhận xét, đánh giá

(Ký, ghi rõ họ tên)

Phan Thị Mỹ Duyên

  • 45 lượt xem