Project Unit 12: Robots

  • 1 Đánh giá

hần Project của unit 2 giúp bạn luyện tập kỹ năng làm việc nhóm và viết đoạn văn về chủ đề Robots. Bài viết là lời gợi ý về bài học có trong sách giáo khoa. Bài viết chỉ mang tính tham khảo, bạn học có thể tự viết theo ý của mình.

Project - Unit 12: Robots

MY DREAM ROBOT

1. Draw a robot of your own (or find a photo or a picture of a robot).
(Vẽ một người máy của riêng em (hoặc tìm một bức hình về một người máy).)

2. Think about the questions below and write a description of your robot.
(Nghĩ vể những câu hổi bên dưới và viết một đoạn miêu tả vể người máy của em.)

  • What's its name? ( Nó tên là gì?)
  • What does it look like? (Trông nó như thế nào)
  • What can it do now? (Hiện tại nó có thể làm những gì?)
  • What will robots be able to do in the future? (Trong tương lai người máy sẽ có thể làm những gì?)

Bài mẫu 1:

My own robot is named Shiro. It is small like a cat. It can play music dance to the melody of a song and recognize the name of the song it hoard It also can wake me up every morning. In the future it will be able to broadcast the weather and understand some questions from me.

Dịch:

Người máy của tôi tên là Shiro. Nó nhỏ như một con mèo. Nó có thể chơi nhạc, nhảy theo giai điệu bài hát vì nó có thể nhận ra được tên bài hát mà nó đã nghe. Nó củng có thể đánh thức tôi mỗi sáng. Trong tương lai nó có thể dự bảo thời tiết và có thể hiểu dược vài câu hỏi của tôi.

Bài mẫu 2:

Doremon is my lovely robot. His appearance is like a small blue cat. Now he can help me do the dishes and cut the grass. Besides, he can repair my computer every time my computer has errors. In the future, he will be able to do all the housework and understand some of what I say.

Dịch:

Doremon là chú người máy đáng yêu của tôi. Bề ngoài của anh ấy giống như một chú mèo xanh nhỏ vậy. Hiện tại anh ấy có thể rửa bát và cắt cỏ. Bên cạnh đó, anh ấy có thể sửa máy tính mỗi khi máy tính bị hỏng. Trong tương lai, anh ấy sẽ có thể làm tất cả các việc nhà và hiểu một chút lời tôi nói.


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021