Quan sát thông tin hình 2, hãy: Kể tên các nước thuộc ASEAN đã thay đổi như thế nào qua thời gian. Nêu những nguyên tắc hợp tác của ASEAN

 • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

Quan sát thông tin hình 2, hãy:

 • Kể tên các nước thuộc ASEAN và năm gia nhập
 • Cho biết mục tiêu của ASEAN đã thay đổi như thế nào qua thời gian.
 • Nêu những nguyên tắc hợp tác của ASEAN

Bài làm:

Các nước thuộc ASEAN và năm gia nhập là:

 • Năm 1967: Thái Lan, In -đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Phi-lip-pin thành lập ASEAN
 • Năm 1984: Bru-nây trở thành thành viên thứ 6
 • Năm 1995: Việt Nam trở thành thành viên thứ 7
 • Năm 1997: Lào, Mi-an-ma trở thành thành viên thứ 8 và thứ 9
 • Năm 1999: Cam-pu-chia trở thành thành viên thứ 10.

Mục tiêu của ASEAN đã thay đổi qua thời gian:

 • Trong 25 năm đầu, ASEAN được tổ chức như một khối quân sự.
 • Từ đầu thập niên 90 thế kỉ XX mục tiêu là giữ vững hoà bình, an ninh, ổn định khu vực.
 • Các nước còn lại gia nhập Hiệp hội để xây dựng một cộng đồng hoà hợp, cùng phát triển kinh tế - xã hội...

Những nguyên tắc hợp tác của ASEAN: Tự nguyện, tôn trọng chủ quyền của mỗi quốc gia thành viên và ngày càng hợp tác toàn diện hơn, cùng khẳng định vị trí của mình.

 • 52 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 8