Soạn bài lão Hạc: Mục A hoạt động khởi động

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

Qua việc đọc tác phẩm ở nhà, theo em, có thể đổi tên truyện Lão Hạc thành Con chó vàng được không? Vì sao?

Bài làm:

Không thể đổi tên truyện Lão Hạc thành Con chó vàng được vì:

  • Nhân vật chính ở trong bài văn này là Lão Hạc
  • Con chó Vàng chỉ là một nhân vật trong một câu chuyện của Lão Hạc; trong xuyên suốt bài văn, Con chó Vàng chỉ được nhắc trong câu chuyện "sự day dứt khi bán chó" của Lão Hạc.
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021