Soạn bài Bài toán dân số : Mục D hoạt động vận dụng

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

2. Chọn 1 chủ đề gần gũi với cuộc sống của em để lập dàn ý và làm bài văn thuyết minh về chủ đề đó.

Bài làm:

Lựa chọn và tham khảo các đề: Tại đây

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021